O mnie

Ukończyłam studia dzienne prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, dodatkowo ukończyłam szkolenie w zakresie szkoły prawa austriackiego. Przez 7 lat pracowałam w pionie orzeczniczym Sądu Rejonowego. W 2008 roku zdałam egzamin wstępny na aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie (był to rocznik aplikantów, w którym na aplikację radcowską zostało przyjętych około 11% kandydatów). Po odbyciu aplikacji radcowskiej w 2012r zdałam egzamin radcowski i zostałam wpisana na listę radców prawnych pod numerem KR- 2300.

Doświadczenie zawodowe

Praktykę zawodową zdobywałam pracując 7 lat w Sądzie Rejonowym.  Własną kancelarię radcy prawnego prowadzę prawie 10 lat,  od kilku lat obsługuje również jednostki samorządu terytorialnego. Ukończyłam szereg szkoleń z zakresu prawa i funkcjonowania sądownictwa. Biegle władam niemieckim językiem prawniczym oraz komunikuje się w językach: angielskim i  rosyjskim.