O mnie

Ukończyłam studia dzienne prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, dodatkowo ukończyłam szkolenie w zakresie szkoły prawa austriackiego. Przez 7 lat pracowałam w pionie orzeczniczym Sądu Rejonowego. W 2008 roku zdałam egzamin wstępny na aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie (był to rocznik aplikantów, w którym na aplikację radcowską zostało przyjętych około 11% kandydatów). Po odbyciu aplikacji radcowskiej w 2012r zdałam egzamin radcowski i zostałam wpisana na listę radców prawnych pod numerem KR- 2300.

 

Doświadczenie zawodowe

Praktykę zawodową zdobywałam pracując 7 lat w Sądzie Rejonowym oraz odbywając praktyki w renomowanej Kancelarii Radców Prawnych w Krakowie . Ukończyłam szereg szkoleń z zakresu prawa i funkcjonowania sądownictwa. Biegle władam niemieckim językiem prawniczym oraz komunikuje się w językach: angielskim, rosyjskim i włoskim.

 

Poświadczenie bezpieczeństwa

Legitymuję się poświadczeniem  „ściśle tajne”, który umożliwia mi przeglądanie akt o charakterze niejawnym w związku z tajemnicą państwową. Dokument ten uzyskałam w wyniku kilkustopniowego postępowania, które stanowi rękojmię zachowania przez osobę sprawdzaną danych o charakterze niejawnym w tajemnicy.

O mnie

Lidia Krajewska 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone